Life is Live

Uslovi korišćenja

Life is Live

Hvala vam što posetiste zvanični sajt Life is Live. Vaš pristup i korišćenje sajta Life is Live (u daljem tekstu: Sajt) podložni su uslovima korišćenja i primenljivim zakonima koji regulišu ovu oblast. Pristup Sajtu podložan je sledećim uslovima:

Uslovi korišćenja informacija

Sve informacije dostupne na ovom Sajtu namenjene su isključivo u informativne svrhe i ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima. Informacije objavljene na ovoj internet prezentaciji od strane EXIT Fondacije (adresa: Kisačka 5, 21000 Novi Sad; e-pošta: answerme@exitfest.org) smatraju se tačnim i pouzdanim u trenutku unosa. EXIT Fondacija može u bilo kojem trenutku, bez prethodne najave, ažurirati postojeće ili dodavati nove informacije na ovu internet prezentaciju. EXIT Fondacija ne garantuje da će sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti odmah ispravljeni, ili da će sajt biti kompatibilan sa vašim hardverom ili softverom. Informacije pružene na ovom sajtu ne treba tumačiti kao savet za donošenje bilo kakvih odluka. U slučaju nejasnoća tokom korišćenja Sajta, molimo vas da nas kontaktirate putem stranice za kontakt.

Vlasništvo nad sadržajem

Ceokupan sadržaj, uključujući tekstove, logotipe, grafike, slike, audio materijal i ostale materijale na Sajtu (u daljem tekstu: sadržaj) autorsko je pravo ili vlasništvo EXIT Fondacije ili je postavljen na sajt uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Upotreba sadržaja, osim kako je opisano u ovim uslovima korišćenja, bez pismene saglasnosti vlasnika sadržaja strogo je zabranjena. EXIT Fondacija će štititi svoja autorska prava, prava intelektualne svojine i druga srodna prava, kao i druga prava, u punom obimu dozvoljenom zakonom, uključujući krivično gonjenje.

Izjava o odricanju od odgovornosti

Korišćenjem ovog Sajta pristajete koristiti ga na sopstveni rizik. EXIT Fondacija, njene povezane ili zavisne pravne subjekte ili ogranke, zaposlene ili menadžere, kao i treće strane angažovane od strane EXIT Fondacije u stvaranju, produkciji ili postavljanju i održavanju sajta, ne snose odgovornost za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu, indirektnu ili posledičnu štetu, kao i svaku drugu štetu proisteklu iz korišćenja ili u vezi sa korišćenjem sajta ili njegovog sadržaja, bez obzira na to da li je upozoreno da šteta može nastati. Imajte na umu da neki okolnosti i nadležnost određenih državnih organa ne dozvoljavaju isključenje odgovornosti za određene štete, pa neki od gore navedenih odricanja možda neće važiti za vas.

Veze sa veb-sajtovima trećih strana

Sajt sadrži veze sa drugim internet veb-sajtovima čiji vlasnik ili korisnik nije EXIT Fondacija. Takve veze obezbeđene su isključivo radi pružanja dodatnih informacija. EXIT Fondacija ne kontroliše i nije odgovorna za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih veb-sajtova. EXIT Fondacija ne kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge dostupne na ovim internet veb-sajtovima. Ako uspostavite vezu sa takvim internet veb-sajtovima putem veze na našem internet veb-sajtu, to radite na sopstveni rizik i bez saglasnosti EXIT Fondacije.

Privatnost

Svi lični podaci (na primer, vaše ime, adresa, broj telefona ili e-adresa) koje ostavite na Sajtu putem e-pošte ili na bilo koji drugi način biće korišćeni od strane EXIT Fondacije u skladu sa politikom privatnosti Sajta. Bilo koje druge komunikacije ili materijali koje prenesete na Sajt, kao što su pitanja, komentari, sugestije i slično, neće se smatrati poverljivim informacijama i neće biti zaštićeni.

Ograničenje pristupa

EXIT Fondacija zadržava pravo, po svojoj diskreciji, da vam uskrati pristup ovom Sajtu ili bilo kojem njegovom delu bez prethodnog obaveštenja.

Izmena/revizija uslova korišćenja

EXIT Fondacija zadržava pravo da promeni Uslove korišćenja bez prethodne najave. Sve promene Uslova korišćenja biće istaknute na početku ove stranice. Automatski ćete biti obavezani novim uslovima korišćenja sadržanim u izmenama, stoga treba periodično posetiti ovu stranicu kako biste se upoznali sa trenutnim uslovima korišćenja. Ne možete promeniti ove uslove korišćenja osim ako EXIT Fondacija izričito pristane na to.